Afdelingsstyrelsen

Ekstraordinær Generalforsamling

                                              tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.30

i Gilleleje Missionshus, Vesterbrogade 22, Gilleleje

 

Kære medlemmer

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i LM Nordsjællands Afdeling.

Den i foråret vedtagne nye struktur blev på generalforsamlingen den 9. oktober 2018 fulgt op af godkendelse af nye vedtægter (1. gangsbehandling). Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, og 2. gangsbehandling vil ske på denne ekstraordinære generalforsamling.

                                                                        

                                                                 Hjertelig velkommen       

på afdelingsstyrelsens vegne  /  Svend Bernhard

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Nye vedtægter. Forslag til nye vedtægter forelægges til godkendelse (2. gangsbehandling)
  3. Eventuelt

 

Afslutning ved dirigenten