Kirkelige handlinger

Er du LM-medlem og udmeldt af folkekirken – og ikke medlem af en frimenighed? Så kan du komme i en situation, hvor du får brug for en kirkelig handling. Det vil typisk ske i forbindelse med dåb eller begravelse, men også konfirmation eller kirkelig velsignelse i forbindelse med indgåelse af ægteskab skaber et behov for en ordning, som tilbyder disse tjenester.

LM Nordsjælland har derfor nedsat et 3-mands udvalg, som er i stand til at imødekomme dette behov. Udvalget vil være i stand til at varetage både en rådgivende og en udførende funktion. For at handlingerne kan foretages lokalt i eget missionshus kræves, at kredsen på en generalforsamling har godkendt dette. Ikke alle kredse er lige langt i den proces. Men der vil altid kunne findes en løsning.

For at sikre en god orden og struktur i de kirkelige handlinger, er der som udgangspunkt lagt op til, at disse foretages af en person fra udvalget. Er der af særlige årsager ønske om, at en anden person forretter handlingen, må der under alle omstændigheder rettes henvendelse til udvalget for en nærmere drøftelse.

Udvalget har udarbejdet nogle pjecer, som beskriver forløbet i de forskellige kirkelige handlinger: En overordnet pjece om ordningen, en om dåb samt en om begravelse. Inden længe tilføjes informationspapir om konfirmation og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab.

I pjecen “Begravelser” omtales en formular: “Min sidste vilje”. Denne formular kan udfyldes og opbevares i hjemmet eller den kan sendes til udvalget, hvis du ønsker det.

Det udgivne materiale ligger som PDF-filer herunder, så du kan klikke på det emne, du har behov for at vide noget mere om. De udgivne pjecer er også lagt ud i missionshusene som foldere – eller du kan få dem ved henvendelse til din lokale kredsformand.

De øvrige links, der henvises til i pjecen er endnu ikke lagt ud her på siden, men de følger snarest.

Har du spørgsmål til ordningen – generelt eller konkret – er du velkommen til at kontakte et af udvalgsmedlemmerne telefonisk (tlf.numre står i pjecerne), eller du kan sende en mail tilkirkeligehandlinger@lmnsj.dk. Mailen vil automatisk blive videresendt til udvalgets tre medlemmer.

Udvalget består af Birger Daniel Petersen, Hillerød; Helge Paulsen, Helsinge samt Mogens Riis, Helsingør.

Ordningen er midlertidig og evalueres i slutningen af 2017.

P.u.v. Helge Paulsen

                                                        (Redigeret 8. september 2014)