Værdigrundlag

Hvem og hvad er Luthersk mission Nordsjælland

Luthersk mission Nordsjælland er en afdeling under landsforeningen Luthersk Mission (LM) og har derfor samme værdigrundlag som landsforeningen. Det drejer sig bl.a. om følgende områder:

Bibelen som grundlag
LM er en forening, der bygger sit arbejde på Bibelen som Guds troværdige ord og de lutherske bekendelser, som man også gør det i den danske folkekirke.

Læs LM’s vedtægter her (pdf)

Læs om LM’s kerneværdier her (pdf, lille folder)

Evangelisk-luthersk
LM er evangelisk-luthersk, hvilket betyder, at LM ønsker at stå for den klassiske protestantiske kristendom, som blev indført i Danmark ved reformationen.

Vi tror, at evangeliet er for alle, at alle har brug for det, og at frelsen og det evige liv er en gratis gave fra Gud, som vi får ved troen på Jesus. Det betyder, at LM ønsker at have mere fokus på det, som Gud har gjort for os, end hvad vi skal gøre for Gud.

Mission er en hovedsag
En helt central del af LM’s arbejde er at hjælpe mennesker til at få et liv i troen på Jesus Kristus og dermed del i det evige liv. Det kalder vi mission.

Mission kan foregå både ved hjælp af undervisning, bogudgivelser, internetsider, personlige samtaler, hjælp til syge og meget andet. Det foregår både i Danmark og i udlandet.

Alle bidrager i fællesskabet og opgaverne
LM er ikke styret af præster, professionelle og folk med særlig uddannelse. Langt det meste af LM’s arbejde bliver udført af medlemmerne i deres fritid. En af LM’s kerneværdier er nemlig, at alle medlemmer bidrager med de talenter, Gud har udrustet dem med.

Det lokale og regionale arbejde bliver derfor ledet af frivillige, der har et borgerligt job ved siden af. Der er dog også lønnede medarbejdere i LM. Deres løn bliver betalt af frivilligt indsamlede pengegaver.

Demokrati og mangfoldighed
LM er en fri og selvstændig bevægelse. Mange LM’ere er også samtidig aktive medlemmer af folkekirken. Nogle steder i landet er LM-forsamlingen organiseret som en frimenighed, der står uden for folkekirken, men som har samme grundlag. Skønsmæssigt deltager omkring 8.000 i LM’s aktiviteter på landsplan, men der er ingen central medlemsregistrering. Man kan være medlem af den lokale kreds og dermed have indflydelse på valg af bestyrelse. Eller man kan komme til kredsens aktiviteter uden at være medlem. Både på lokalt plan og på landsplan ledes arbejdet af styrelser valgt af LM’s medlemmer.

Luthersk Mission, Nordsjælland